Силният потребителски пазар от 172 милиона в региона на ЦИЕ-17* би следвало да продължи да осигурява по-добри темпове на растеж и възвръщаемост от по-развитите пазари в търговията на дребно и други сектори – показва доклад на Colliers на тема Търговия във времена на пандемия”

Основни изводи от доклада:

  • При сравнение на кризата, предизвикана от COVID -19 с рецесията след световната финансова криза, търговията на дребно в много случаи показва стабилно възстановяване във V-образна форма
  • Пазарите на труда в региона на Централна и Източна Европа, както и покупателната способност, изглеждат в много по-добра форма отколкото преди десетилетие
  • Рязкото нарастване на потребителската активност в електронната търговия се превърна в основен елемент от продължаващата трансформация на сектора търговия на дребно
  • В региона на ЦИЕ делът на онлайн продажбите варира значително от едноцифрено число в някои страни, до повече от 18% в Чехия
  • Налице е спад между 20 и 45% в посещаемостта на търговските центрове въз основа на данните от средата на 2020 г. в сравнение със съответния период на 2019 г.
  • Някои от дебютите на висок клас марки включват Hugo Boss (Албания), Yves Saint Lauren, Dsquared, Chanel (Чехия) и Armani Beauty (Румъния)

Декември 2020 г. Пандемията COVID-19 наруши функционирането и развитието на пазарите на търговски площи по целия свят,включително и в страните от Централна и Източна Европа-17. Правителствените ограничения, наложени върху работата на магазините, заведенията, центровете за услуги, местата за развлечения, доведоха до динамичен ръст на продажбите на електронната търговия и до промени в поведението на потребителите. Това допринесе за намаляване на броя на посетителите в търговските центрове с 20-45% (в зависимост от страната), при сравнение на данните от средата на 2020 г с предходната.

Икономиките от ЦИЕ-17 се възстановяват много по-бързо

Силвиу Поп, Мениджър Проучвания в Румъния, коментира: „Анализирахме прогнозите на МВФ за безработица, за да оценим състоянието на пазарите на труда. Разгледахме 2021 г. в сравнение с 2019 г. и 2010 г. в сравнение с 2008 г. Пропуснахме годината на рецесията, за да разберем по-ясно как биха могли да изглеждат нещата през първата година от възстановяването. Този път ръстът на безработицата ще бъде много по-нисък; изключение правят Румъния и Беларус, въпреки че и двете страни влизат в кризата с по-висока заетост, отколкото през 2008 г. “

Силно V-образно възстановяване

Като се има предвид, че пазарите на труда са в прилична форма и парите се вливат в икономиката, не е изненадващо, че търговията на дребно в много случаи показва стабилнo V-образно възстановяване. За разлика от рецесията след световната финансова криза, когато на търговците на дребно им трябваха години, за да върнат нещата в релси. Предвид факта, че консумацията на храна е много по-нееластична при промени в разполагаемия доход, анализирани са продажбите на дребно на нехранителни стоки за 15 от 17-те държави, участвали в този доклад, с цел да се оцени силата на потребителите (Украйна и Беларус нямаха подобна методология). В 6 от тези страни (Естония, Литва, Полша, Румъния, Сърбия и Словакия) през октомври 2020 г. продажбите на нехранителни стоки, с изключение на горивата, са били по-високи от тези преди кризата. Други 5 държави (Хърватия, Чехия, Унгария, Латвия и Словения) показват процентна разлика до предходните нива в диапазона 1-3% – доста впечатляващо, като се има предвид степента на спад в продажбите през пролетта.

Потребителски навици

Доминика Йедрак, Директор Проучвания и консултантски услуги в Полша, пояснява: „Наблюдаваме рязко нарастване на потребителска активност в електронната търговия, която се превърна в основен елемент от продължаващата трансформация на сектора на търговията на дребно, свързана с развитието на технологиите и промените в потребителското поведение. Има значително увеличение на процента на хората на възраст над 55 години, които сега преминават от пазаруване във физически към онлайн магазини.

За да се опитаме да разберем по-добре тези промени, използвахме инструмента Google Trends, за да анализираме какво търсят хората в Google в ЦИЕ-6 (Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България). “

Спортът е категория, при която нещата изглежда са се променили много. Оставането на хората  в града и в домове им за дълги периоди от време, ги кара да ценят спортните дейности и да прекарват повече време сред природата. Закономерно, интересът към велосипеди и къмпинг оборудване достига рекордно високи нива в по-голямата част от ЦИЕ през първата част на 2020 г.

Поради многобройните ограничения, засягащи заведенията, хората се хранят вкъщи по-често от преди, или приготвяйки сами храната си, или  поръчвайки онлайн. Социалната природа на човека и желанието „някой друг да сготви“ може да даде надежда за по-бързо възстановяване на сектора.

Друга специална категория, в която се наблюдава значителен ръст, са разходите за здравеопазване. Думата „термометър“ се появява в търсачките на Google 5-6 пъти по-често, отколкото през 2019 г., като в повечето страни това се регистрира през пролетните месеци.

Многоканална и електронна търговия

Кевин Търпин, Регионален директор Проучвания за Централна и Източна Европа обяснява: „Много търговци на дребно работят по много канали, но доста често физическите магазини съставляват по-голяма част от приходите и оперативната им мрежа. Тази година, ако не и по-рано, разкри колко несъвършени са някои модели. Онлайн магазините се оказват спасителната сламка за някои марки, В зависимост от сегмента има специализирани платформи, които допълват стоките в продажба, като например Zalando, които са един от световните лидери на пазара за мода и обувки.

Търговците на дребно трябва да се качат на ракетата-носител на електронна търговия, преди да се изстреля и да стане недостъпна. Не е твърде късно, но за да се случи по правилния начин, ще отнеме време, ноу-хау и инвестиции и ако този процес все още не е започнал, то той трябва да стане приоритет.”

Моделът Omni-Channel е безпроблемно „изживяване“ за потребителя, независимо как се докосват до марката или продуктите, те ги разбират, комфортно им е и именно затова продължават да се връщат. Omni-channel модела също предоставя изключително ценна информация на търговците на дребно за поведението на потребителите и обратна връзка за техните стоки и услуги.

В региона на Централна и Източна Европа делът на онлайн продажбите варира значително от едноцифрени числа в някои страни до повече от 18% в Чехия. Тази година, повечето от тези показатели са се увеличили с исторически най-бързите темпове досега, но това все още оставя повече от 80% от продажбите в други канали.

Има още няколко фактора в сектора на търговията на дребно, чието преразглеждане предстои, за да се постигне по-добър баланс:

  • много търговци на дребно присъстват чрез франчай партньор, който може да управлява няколко марки. Доста често партньорите нямат контрол или права върху платформата за електронна търговия на компанията-майка, което ограничава възможностите им да продават онлайн
  • Друг фактор може да бъде географски,тъй като някои платформи не могат да продават в определени държави
  • Много търговци на дребно също се опитват да стимулират потребителите към ползване на опцията click&collect, където има повече контрол и където е по-вероятно да се направят допълнителни покупки.

Пазар на търговски площи в Централна и Източна Европа 17 – ключови показатели

Пазарът на търговски площи в ЦИЕ-17 се състои от почти 1,670 търговски центъра, с обща отдаваема площ от над 34,6 млн кв.м., обслужващ над 172 милиона потребители. Размерът на този пазар се отразява и в годишната покупателна способност на населението на обща стойност 893 милиарда евро. Трябва обаче да се отбележи, че покупателната способност на потребителите от Централна и Източна Европа е много разнородна. Сред 17-те анализирани държави има такива с покупателна способност от 9,500 -12,500 евро на глава от населението годишно (Словения, Естония, Чехия, Полша, Словакия, Литва,), но също така и с 1,500 – 3,500 евро на човек на година (Украйна, Беларус, Албания, Босна и Херцеговина).

Пазарите на търговски центрове в ЦИЕ-17 също са на различни етапи на развитие. Най-висока наситеност на площ от 1,000 жители е регистрирана в Естония (738 кв.м.), а най-ниска – в Албания (104 кв.м.).

Най-големият обем на търговски площи в търговски центрове е в Полша (12,1 млн кв.м. в 532 обекта) и Чехия (4,2 млн кв.м. в 232 обекта), а най-малък е в Черна Гора (110 000 кв.м. в 14 центъра).

Увеличава се броят на малките търговски центрове и търговски паркове, считани както от предприемачите, така и от наемателите за печеливша инвестиция, а от потребителите – за удобни и безопасни места за пазаруване. В момента в страните от ЦИЕ-17 има около 670 такива обекта, чиято обща площ е 6 млн кв.м. Най-голям брой малки търговски центрове (между 5 -10,000 кв.м. отдаваема площ, с над 10 магазина) работят в силно конкурентния пазар на търговски центрове в Полша (1,2 млн кв.м. отдаваема площ, 164 центъра). Може да се предположи, че през следващите години основния тип инвестиции в този пазарен сегмент ще бъдат в малки квартални търговски центрове и  паркове.

 

*В този доклад взеха участие страните от ЦИЕ-17: Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Украйна.