През първите 3 тримесечия на 2020 г. държавите в Централна и Източна Европа-6 регистрират спад в обема на инвестиции в офиси с 37,5% в сравнение със същия период на 2019 г.

– С положителните новини за ваксините, чиито доставки трябва да започнат в началото на новата година, се очаква обема на сделки с офиси да се възстанови през 2021 г. –

Предлагането на нови офис площи в региона на Централна и Източна Европа досега остана относително незасегнато. Нивата на нетно усвоените площи в повечето пазари за първите три тримесечия на 2020 г. регистрират спад между 27% и 46%, като основна причина за това е изчаквателната позиция на наемателите. През второто и третото тримесечие на 2020 г. се наблюдава увеличение на площите, които наемателите предлагат за преотдаване, и въпреки че технически те са отдадени под наем, това води до допълнително увеличаване на общия обем свободни площи.

Възможен сценарий за разпределение на предлагането на офис площи в края на 2022 г.

Графиката по-долу илюстрира как би изглеждало предлагането на офис площи в края на 2022 г., на база на следните предположения:

  • Увеличаване на площите, заети от оператори на споделени работни пространства, с 1%;
  • Консервативно удвояване на обема на площи за преотдаване, регистриран през третото тримесечие на 2020 г.;
  • 30% намаление на нивата на нетно усвоените площи за периода – четвърто тримесечие на 2020 г. – 2022 г.;
  • Част от „освободеното“ офис пространство, поради потенциално свиване дейността на компанията или упражнени наемни опции (изчислено като 30% от регистрираните през последните няколко години нива на брутно отдадени площи);
  • Обемът на проектите, които в момента са в активно строителство и се очаква да бъдат завършени до края на 2022 г. (отдадените „в етап на строеж“ площи са изключени).

 

 

Предлагане на офис пазара и проекти в строеж

Кевин Търпин, Регионален Директор Проучвания на Colliers за Централна и Източна Европа обяснява: „Поради спецификите на различните столици, броят на офис сградите, които са в процес на активно строителство и са планирани да бъдат завършени до края на 2020 г. и през 2021 г. и 2022 г., се различава значително. Доста голямо количество офис площи се очаква да излезе на пазара през 2021 г. в Букурещ, Будапеща, София и Варшава. В зависимост от това, как ще се развие пандемията през следващите 6-12 месеца, можем да наблюдаваме някои закъснения на проекти, които все още не са започнали изграждане. При други, които изискват определено ниво на предварително отдадени площи, за да си осигурят финансиране, също са възможни закъснения. От около 2,1 милиона кв.м., които са в процес на активно строителство в региона и са обект на отдаване под наем до 2022 г., средно 40%  вече са заети.“

Свободни офис площи до края на 2022 г.

„Има много спекулации относно нивата на свободни площи в сектора, според някои се очаква да се покачат до рекордни стойности, на база на предстоящото ново предлагане и намалено търсене. Въз основа и предположенията по-горе, графиката представя един възможен сценарий  за това какви биха могли да бъдат нивата на незаетите площи до края на 2022 г. Както бе споменато, възможно е да се създадат много сценарии, като се взимат различни нива на търсенето и „освободено“ офис пространство, като сигналите от пазара не предоставят еднопосочни доказателства за окончателен сценарий“, добавя Кевин Търпин.

 

 

Търсене на офис площи

Индикаторът за нетно усвояване, в повечето офис пазари за първите 3 тримесечия на 2020 г., регистрира спад между 27% и 46%, основно заради изчаквателната позиция, която наемателите са възприели. Трябва да се вземе под внимание и факта, че повечето пазари са регистрирали рекордни стойности на усвоени площи през последните няколко години.

Наемателите разглеждат различни възможности и търсят начини да се погрижат първо за своите служители като най-важния им актив. Това включва препоръки и насоки за здраве и безопасност, как ефективно да се използва или адаптира  работното им пространство, колко гъвкави офис решения могат да се използват и какво би било резонно при по-дългосрочен период на  работа от вкъщи.