Центровете за бизнес услуги продължават да бъдат един от водещите източници на ПЧИ и един от най-големите сектори по отношение на заетостта в региона на ЦИЕ

През първата половина на 2021 г. над 1,1 млн.кв.м. модерни офис площи са наети в столиците на 15-те държави от ЦИЕ. Най-високо ниво на активност е регистрирано във Варшава (249,300 кв.м.), следвана от Прага и Будапеща. Секторът на бизнес услугите продължава да генерира високи нива търсене от страна на наемателите и представлявя един от най-големите работодатели в региона, според доклада на Colliers.

Офис площи в ЦИЕ – H1 2021

Общото предлагане на модерни офис площи в 15-те столици в Централна и Източна Европа[1], обхванати от този доклад, достига над 29 млн. кв.м. в края на първото полугодие на 2021 г. Новото предлагане на офиси на тези пазари възлиза на малко над 640,000 кв.м., като още 2,2 млн.кв.м. са в процес на активно изграждане и предстои да бъдат завършени през следващите 2-3 години.

Търсене на модерни офис площи

Кевин Търпин, регионален директор „Проучвания“ за ЦИЕ в Colliers, обяснява: „В резултат на неотдавнашните смущения, свързани с пандемията, на най-големите пазари на офис площи в ЦИЕ през 2020 г. се наблюдаваше среден годишен спад до -30% както в брутното, така и в нетното търсене. Сходни резултати се наблюдават и през първата половина на 2021 г., но на някои пазари, като Варшава например, се регистрират първите признаци на възстановяване. През първото полугодие на 2021 г. са наети над 1,1 млн. кв.м. модерни офис площи в столиците на 15-те държави от ЦИЕ. Най-високо ниво на активност е регистрирано във Варшава (249,300 кв.м.), следвана от Прага (183,300 кв.м.) и Будапеща (172,900 кв.м.).

 Важно е да се подчертае, че голяма част от търсенето на пазарите в ЦИЕ идва от сектора на модерните бизнес услуги, който е сред най-големите групи наематели на офис площи. За да добием представа  колко важен или голям е този сектор ако приемем, че на един служител се падат средно по 10 кв.м., то този сектор би могъл да заеме над 10 млн.кв.м., или около 35% от пазарния фонд на 15-те столици в ЦИЕ. Разпространението на тези центрове за бизнес услуги обаче, разбира се, е много по-широко от офис пазарите на столиците, то е и в регионалните градове на Полша, Чехия и Румъния„, добавя Кевин.

 Верка Петкова- Шекерова, Партньор/ Директор Бизнес развитие в Colliers, добавя: „В София също се регистрират по-високи нива на търсене през първите шест месеца на 2021 г., обемът на сключените сделки е 70,330 кв.м., което е с 6% по-високо като стойност от първото полугодие на 2019 г. Секторът на бизнес услуги продължава да бъде двигателя на офис площи, доказателство за това е, че 73% от всички регистрирани сделки са именно с тези компании.“

 Предлагането на модерни офис площи

Най-голямо е предлагането на модерни офис площи във Варшава (около 6,1 млн.кв.м.), Будапеща (около 4 млн.кв.м.) и Прага (3,7 млн.кв.м.). Най-висок ръст на ново предлагане през първото полугодие на 2021 г. се наблюдава във Варшава, където предприемачите са реализирали 10 офис проекта с обща площ от 226,300 кв.м. В перспектива най-големият обем нови, модерни офис площи в процес на изграждане в края на първото полугодие на 2021 г. е в Будапеща (350,000 кв.м.), Варшава и София.

Нива на свободни площи

Най-висок процент свободни офис площи в края на първото полугодие на 2021 г. се регистрира в Сараево (30%), Тирана (16,5%) и София (16%) в резултат на завършването на големи обеми нови офис площи спрямо размера на тези пазари. Най-ниските нива на този индикатор са в Любляна (4%), Загреб (5%) и Талин (7,3%).

 Бизнес Услуги

За много страни в региона, бизнес услугите се превърнаха в един от водещите източници на ПЧИ и един от най-големите сектори по отношение на заетостта, който към момента се оценява на над 1 милион души на пазарите, обхванати в този доклад.

Илаяс Ван Херварден, ръководител на услугата „Стратегически анализ на локация“ за EMEA в Colliers, коментира: „Въпреки че двуцифреният годишен ръст на заетостта в сектора в много страни се е забавил в последно време, до средни и високи едноцифрени стойности, регионът на ЦИЕ все още привлича нови инвестиции и отчита разширяване на съществуващите центрове. Този успех, който ще се очаква да продължи за още доста години,  до голяма степен се дължи на работната сила в региона, състояща се от добре образовани и талантливи хора с много широк спектър от езикови умения„.

От офис до социална среда

Илаяс добавя: „Центровете за бизнес услуги се справиха добре с поемането на допълнителна работа от централните си офиси по време на пандемията. В неформална среда, много от техните ръководители ще признаят, че „всичко работеше по-добре и по-бързо“ в дните, когато за хората беше възможно да проведат дискусия лице в лице в една стая за ден или два. Съществува и въпросът за управлението на служителите. По-успешните компании обикновено полагат значителни усилия за брандиране на компанията и все по-щедро планират   пространства за отдих и алтернативни работни места, за да създадат усещане за екип и чувство за принадлежност„.

Мариус Иванаускас, ръководител на отдел „Групови бизнес услуги“ в Telia Company, коментира: „Работата никога няма да бъде същата, тъй като тя се отдели от физическото местоположение, но компаниите се нуждаят от общ знаменател, за да гарантират, че ще задържат хората в гравитационното си поле – един от тях ще бъде офисът като социална среда.

[1] 1. В този доклад са включени страните от ЦИЕ-15: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Черна гора, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Украйна