Придобиването на нов дом често се оказва най-мащабната транзакция в живота на човек. То може да се окаже голямо предизвикателство и да създаде известен страх у тези, които се сблъскват с подобно начинание за пръв път. Познаването на основните принципи и правила, и тяхното надграждане с помощта на професионалисти в областта винаги е от полза. Съществуват три подхода при закупуването на първо жилище, като всеки от тях има своите предимства и крие определени рискове. Възможностите биха могли да бъдат придобиване на:

  • Парцел и построяване на къща
  • Съществуващ, вече изграден имот
  • Имот в строеж

Ще се фокусираме върху последния подход, който през последните години е с най-голяма популярност – закупуване на имот в строеж. Придобиването на такъв тип имот предполага напълно различна динамика в сравнение с покупката на жилище, което вече е било използвано. Инвеститорът цели да продаде жилището (на цена и в срок, според конкретния си бизнес план), за да може да се насочи към следващия си проект. Основните стъпки, които трябва да се предприемат, когато се купува жилище в процес на строеж, са:

  1. Проучване на локацията и района

Проучете в детайл района, в който се намира желаното жилище (социална инфраструктура, транспортна обезпеченост, средата), както и цените, които са характерни за него. Много по-ефективно е да свършите това предварително, отколкото когато започнете огледи. Бюджетът може да бъде оптимизиран, като се променят някои параметри в търсенето – големината на жилището, степента на завършеност или локацията. Първо изберете желания район и след това определете бюджета си.

  1. Срещнете се с финансов консултант

Винаги, когато работим с клиенти, които купуват първо жилище, ги съветваме да потърсят финансов консултант. Той ще им предостави информация за условията за отпускане на ипотечни кредити на различните банки и ще им помогне със сравнението между тях. Понякога дори разликата в срока за погасяване на кредита може да спести хиляди левове. Затова е от значение да разполагате с тази информация предварително, тъй като тя може да даде допълнителни насоки относно критериите за предстоящото търсене.

  1. Проведете онлайн проучване и огледи

Спрете се на няколко имота и организирайте огледи. Състоянието на строителната площадка е добра индикация за качеството и контрола, който се осъществява върху строителния процес, дори когато той е още в начален етап.

  1. Проверете историята на инвеститора и предишните му проекти

Предишните проекти на инвеститора са важен фактор при подбора на имот и взимането на решение за покупка. Същото се отнася и за обратната връзка от неговите клиенти. Капацитетът на екипа, който отговаря за реализацията на проекта – архитекти, инженери, проектни мениджъри, екипи по маркетинг и продажби, фасилити мениджмънт, както и кредитиращата институция са в основата на успешното му завършване и винаги трябва да се взимат предвид.

  1. Преговаряйте

Бъдете креативни или работете с професионален консултант – всичко се продава, но не всяка цена, всичко подлежи на преговори, ако знаете как да подходите. Както вече споменахме, инвеститорът цели да реализира печалба – това е реалността. Постигането на допълнителни подобрения на жилището, благоприятна схема на плащане или кратък срок за предаване могат да се окажат много по-добра сделка, отколкото намаляването на цената.

  1. Записвайте си

Scripta manent, verba volant. Всички договорености, процедури, правила, гаранции – трябва да ви бъдат на разположение. В писмен вид.

  1. Бъдете настроени позитивно

Когато купувате новопостроено жилище, имайте предвид, че качеството на материалите и на системите, вложени в изграждането му е според последните изисквания. Това допринася за оптимизиране на режийните разходи и таксите за поддръжка.