На този въпрос може еднозначно да се отговори с „да“. Личното проучване онлайн дава добра представа както на вас, така и на агенцията за недвижими имоти какво точно търсите. Може да направите няколко огледа. Това ще ви покаже нагледно работния процес на строителната площадка, което е отлична индикация за качеството и контрола, които се осъществяват дори и при един начален етап.