Във вас не бива да има съмнение, че предишните проекти на инвеститора са важен фактор, когато взимате решение за покупка. Същото се отнася и за обратната връзка от неговите клиенти. Капацитетът на екипа, който отговаря за реализацията на проекта – архитекти, инженери, проектни мениджъри, екипи по маркетинг и продажби, фасилити мениджмънт, както и кредитиращата институция, са в основата на успешното му завършване и винаги трябва да ги имате предвид.