Голяма част от хората купуват ново жилище чрез ипотека. Отпускането на ипотечен кредит зависи от оценката на лицензиран оценител. Той може да бъде избран от вас или банката да ви предложи такъв. На база неговата оценка, банката определя какъв процент от посочената в оценката сума, може да ви отпусне.

Обикновено се отпускат минимум 75% от оценката.