Когато вече сте избрали бъдещия си дом, е важно да го капарирате, за да си гарантирате, че няма друг да има претенции над него. Това се прави чрез подписването на Предварителен договор между вас и агенцията за недвижими имоти. С него агенцията се задължава в рамките на следващите месеци да приключи сделката по покупко-продажба.

След подписването на предварителния договор може да преговаряте за цената. Всичко подлежи на преговори, ако знаете как да подходите. Инвеститорът цели да реализира максимална печалба. Имайте предвид обаче, че постигането на допълнителни подобрения по жилището, благоприятна схема на плащане или кратък срок за предаване могат да се окажат много по-добра сделка, отколкото намаляването на цената.