КУПУВАЧЪТ НА ЖИЛИЩА. ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ СОБСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ. ПРЕДПОЧИТАНИ ИМОТИ

Най-продаваните типове имоти бяха апартаменти с 2 спални (69%), следвани от къщи (15%) и апартаменти с 3 спални (8%). През втората половина на 2021 г. търсенето беше фокусирано предимно върху жилища за инвестиция (62% от всички транзакции). В обобщение за 2021 г. – пазарът беше движен от активни купувачи както за собствено ползване, така и за инвестиция.

Предлагането в сегмента на средно висок и висок клас жилища регистрира 6% ръст спрямо първата половина на годината и достигна 12 760 жилищни единици. Въпреки нарастването на предлагането като цяло се очерта тенденция на недостиг на жилища в сегмента – не по отношение на броя жилища в продажба, а на наличието на такива, които отговарят на повишените критерии на купувачите.

Свободните жилищни единици в завършени комплекси запазиха дела си в размер на 3% от общия обем. Една от основните тенденции през 2021 г. бе желанието за преминаване от по-малко към по-голямо жилище. Вследствие на ограничителните мерки нарасна търсенето на домове с повече стаи, за да има пространство за всички членове на семейството, които учат или работят вкъщи. Именно поради тази причина най-продаваните типове имоти за собствено ползване бяха къщи с 3 спални, апартаменти на партерни етажи с дворни пространства и вили в близост до София. Новото строителство продължи да бъде предпочитано от купувачите и в първите 2 месеца от 2022 г.

КУПУВАЧИТЕ НА ЖИЛИЩА

Купувачите се пренастройват към новата реалност и подхождат към избора си на имот прагматично, преценяват нуждите и възможностите си и поне до март 2022 г. сравнително бързо взимаха решения. Преобладаващата част от купувачите са млади хора и семейства с тexнoлoгични пoзнaния и eĸoлoгични цeннocти, ориентират се към лecнo дocтъпни paйoни c пpиpoдa и дoбpo ĸaчecтвo нa живoт, зони за спорт и допълнителни услуги по поддръжка и управление.
Силната активност от страна на купувачите е добър лакмус за интереса им към ново строителство. Относително високият до момента дял на покупки с цел инвестиция също е доказателство за удовлетвореността на купувачите от стандартите на строителство.

БЪДЕЩЕТО НА ПАЗАРА

Жилищният сектор изпрати 2021 като най-силната си година по брой сделки от финансовата криза насам. Факторите бяха комплексни и разнообразни по характер – ниските лихви по ипотечните кредити, отрицателните лихви по депозитите, очакванията за утежняване на инфлационния натиск, несигурността, предизвикана от политическа нестабилност, необходимостта от покупка на дом с повече площ, завърналите се заради пандемията българи от чужбина, инвестиращи в имот за собствени нужди или инвестиционно.
Предвид тенденциите в Централна и Източна Европа, най-вече в Полша и Чехия, с интерес следим развитието на инвестиционния пазар на жилища под наем. Този клас активи набират скорост, за България това е все още неразработен пазарен сегмент. Намирам добър потенциал в този сектор в средносрочен план предвид високото ниво на пренаселеност (въз основа брой стаи на човек и среден размер на домакинството) в България (41%) в сравнение със средното за Европа (17%).

Предизвикателствата пред сектора през 2022 няма да са малко.

Войната в Украйна вече води до затруднения в доставката на стомана и арматурно желязо, както и в значително повишение в цените на строителните материали. Очакваме забавяне на изпълнението или задържане на старта на някои проекти предвид дефицитите. Това ще афектира и склонността на купувачите да инвестират в имоти на зелено предвид допълнителната несигурност в сроковете на изпълнение. Предприемачите усещат и все по-голям натиск върху себестойността на имотите вследствие на повишението на строителния разход, като това в някои случаи на продажби при залаганите до момента цени става нерентабилно.
Като цяло в сегашната ситуация е изключително трудно да се правят прогнози, но определено очакваме повече предпазливост от всички пазарни субекти.