Официални правила на кампанията „Безплатна консултация за реализация на твоя имот в централната част на София.”1. Онлайн кампанията „Безплатна консултация за реализация на твоя имот в централната част на София.?”, за кратко по-долу наречена Кампанията, се организира от КОЛИЪРС Интернешънъл ЕООД, с Идент.№ 121047004 , ДДС N BG 121047004, за кратко по-долу наречено Организатор на кампанията или Организаторът. Участниците в кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени за кратко Официални правила на Кампанията.
2. Кампанията ще се проведе в периода от 14.12.2017 до 28.04.2018 година.
3. С попълване на формата като участник в Кампанията се съгласявам предоставените от мен данни да се събират, съхраняват и използват за целите на Кампанията и за последващи маркетингови дейности от Организатора.
4. Съгласно Закона за защита на личните данни, Организаторът съхранява и използва личните данни на участниците, станали му известни във връзка с Кампанията.
5. Участникът дава съгласието си Организаторът да съхранява, обработва и използва личните му данни, предоставени по повод на Кампанията. Участникът декларира, че е запознат с целта и средствата на обработката им, доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказ за предоставяне, правото на достъп и поправка на събраните данни.
6. Организаторът ще спазва Закона за защита на личните данни и ще осигури прилагането на изискванията на Закона за защита на личните данни при реализирането на тази Кампания.
7. Кампанията е валидна за всички физически лица над 18-годишна възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република България. В Кампанията нямат право да участват служителите на организатора и техните семейства, както и служители на агенции и партньори на организатора.