Добре дошли на Residential.bg,

Ние сме създали някои основни правила, за да гарантираме, че ще запазим това интернет пространство полезно, информативно и безопасно за всички. Residential.bg се гради на доверие, и това Споразумение спомага за насърчаване на това доверие сред всички Потребители на нашите услуги.

ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ОПИСВА ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ЩЕ ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ НА RESIDENTIAL.BG. ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ НА ВАШАТА ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ЗА RESIDENTIAL.BG, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ВСИЧКИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, ПОСОЧЕНИ В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОЕ ОТ ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ. Residential.bg си запазва правото да променя тези правила и условия по всяко време и вие се съгласявате, че за всяко ваше посещение на Residential.bg /УЕБ САЙТ/ ще се прилагат текущите правила и условия. Ако имате някакви въпроси на които това ръководство не дава отговор, моля свържете се с нас. Освен ако не е предвидено друго тук, това Споразумение за Условията за ползване се прилага за всички потребители на която и да е услуга на Residential.bg.


1.Дефиниции

В настоящото Споразумение, следните думи и изрази имат посоченото значение: „CIPC” означава Colliers International Property Consultants, Inc., собственик и администратор на Residential.bg. “Residential.bg” означава заедно CIPC, Colliers International, и фирмите членки на Colliers International и включва всички дъщерни дружества, дружества майки, длъжностни лица или служители на последните и всички Internet услуги, управлявани от CIPC, Colliers International, Residential.bg и всички свързани или дъщерни дружества. „Colliers International” означава мрежа от независими дружества-членове, известна като Colliers International Property Consultants.

“Лична информация” означава информация чрез която другите могат да ви идентифицират, като вашето име или информация за контакт, която вие може да предоставяте на Residential.bg периодично. „Потребител” означава всеки потребител на Residential.bg

2. Декларация

Colliers International е мрежа от фирми членки на Colliers International Property Consultants, всяка от които е отделно и независимо юридическо лице.

Информацията, съдържаща се в този сайт е само за общи насоки по въпроси/теми, от които се интересувате. Тя може да варира значително въз основа на конкретните факти, свързани с прилагането и въздействието на законите. Като се има предвид променящия се характер на закони, правила и подзаконови актове, както и опасностите при електронна комуникация, може да има закъснения, пропуски или неточности в информацията, съдържаща се в този сайт. Съответно, сайтът не трябва да се използва като заместител на консултация с лицензиран брокер на недвижими имоти или други компетентни консултанти. Преди да вземете каквото и да е решение или да предприемете каквото и да е действие, трябва да се консултирате с професионалист от Colliers International.

Въпреки че, сме положили всички усилия да гарантираме, че информацията, съдържаща се в този сайт е получена от надеждни източници, Colliers International не носи отговорност за евентуални грешки или пропуски, или за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в този сайт се предоставя в състоянието, в което е, без каквато и да е гаранция за пълнота, точност, актуалност или резултати при използването на тази информация, и без каквито и да е гаранции, преки или косвени включително, но не ограничени до гаранции за представяне/резултати, продаваемост и пригодност за определена цел. В никакъв случай CIPC, Colliers International, неговите дружества-членове или техните партньори, директори, ръководители, собственици, пълномощници или служители няма да носят отговорност пред вас или някой друг за каквото и да е решение или действие взето въз основа на информацията в този сайт или за някакви произтичащи от това, вреди, пропуснати ползи или други подобни, дори ако има информация за възможността от такива вреди.

Определени линкове в този сайт свързват с/препращат към други Уеб сайтове, поддържани от трети лица над които Colliers International няма контрол. Colliers International не дава никакви гаранции за точността или други аспекти на информацията, съдържаща се в други Уеб сайтове.

3.Забранява се препродажбата на Услуги или Информация

Вие се съгласявате да не препродавате информация, получена от Residential.bg без изричното писмено съгласие на CIPC.

4. Уреждане на Спорове

В случай, че имате спор с един или повече други потребители, вие освобождавате Residential.bg (и нашите представители и служители) от искове, претенции и обезщетения за вреди (преки и косвени) от всякакъв вид и характер, известни и неизвестни към даден момент, предвидими и непредвидими, произтичащи от или по някакъв начин свързани с подобни спорове.

5. Ограничаване на Отговорността

В никакъв случай Residential.bg и неговите доставчици няма да са отговорни за пропуснати ползи или каквито и да е имуществени, неимуществени, преки или косвени вреди (произтичащи по силата на договор, деликт или друго основание за отговорност), произтичащи от или във връзка с това Споразумение за Условията за Ползване. Нашата отговорност, и отговорността на нашите доставчици, към вас и към всички трети лица при всички случаи, произтичащи от използването на Residential.bg или неговата информация, функционалности, или съдържание е ограничена до US $1,000.

6. Правила за работа със системата

Вие като Потребител се съгласявате да не използвате каквото и да е устройство, софтуер или програма/действие, които да влият или да се опитват да влият на правилното функциониране на сайта Residential.bg или на някоя от услугите, които се предлагат на нашия сайт. Вие се съгласявате да не предприемате каквото и да е действие, което налага неразумно или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на нашия уеб сайт. Ако вие сте получили парола, вие се съгласявате да не разкривате вашата парола на трети лица или да използвате вашата парола за неразрешени цели.

7. Уеб линкове

Residential.bg може да покаже URL адреси или икони, които позволяват на Потребителите да се свържат с други уеб сайтове, включително, но не само, сайтове, които са управлявани и са собственост на трети лица и които не се поддържат от Residential.bg. Residential.bg не носи отговорност за друг уеб сайт, към който вие може да имате достъп чрез този сайт. Всяко съдържание, услуги, декларации или гаранции на други такива сайтове са отговорност единствено на оператора/собственика на тези сайтове, и Residential.bg не носи отговорност за каквото и да е съдържание, операция или услугите, които се предлагат на тези сайтове.

8. Авторско право

Всички материали в/на сайта Residential.bg, са защитени от законите за авторското право и разпоредбите на международните договори. Освен ако друго не е посочено тук, материалите не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, преиздавани, изтегляни, показвани, публикувани или предавани в каквато и да е форма или чрез каквито и да е средства, включително, но не само, електронни, механични, фотокопирни, записващи или по друг начин, без предварителното писмено разрешение на CIPC или друг собственик на съответните авторски права. Разрешено е да се показват и изтеглят материали от този сайт само за собствена вътрешна употреба от фирма / организация. Това разрешение се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези правила и условия. При неговото прекратяване вие трябва незабавно да унищожите всички изтеглени и разпечатани материали. Всяко неразрешено използване на материали, намиращи се на този сайт може да нарушава законите за авторското право, търговската марка,законите за неприкосновеността на личния живот и публичното разкриване на информация, както и законите и подзаконовите актове за регулиране на съобщенията.

9. Правила за поверителност/защита на личните данни

Настоящите ни правила и политика за поверителност/защита на личните данни може да видите като кликнете на линка "Правила за поверителност/защита на личните данни", намиращ се в долната част на тази страница и те представляват част от това Споразумение за Условията за ползване.

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ КАТО ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ПРАВИЛА И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, RESIDENTIAL.BG СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРЕДПРИЕМЕ КАКВОТО И ДА Е ДЕЙСТВИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЕТО СЧИТА ЗА НЕОБХОДИМО ИЛИ ПОДХОДЯЩО, ЕДИНСТВЕНО И САМО ПО НАША ПРЕЦЕНКА, АКО ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЪЗДАДЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАС ИЛИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЗАГУБА НА ВСИЧКИ ИЛИ ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ, КОИТО НИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ ИЛИ ОТ ДРУГИ ДОСТАВЧИЦИ.

10. Обезщетение

Вие като Потребител се съгласявате да обезщетите и пазите Residential.bg от всеки иск или претенция, предявени от трети лица, произтичащи от използването на услугите, предоставяни от Residential.bg от Вас или от друго лице, което е използвало вашето Потребителско име и парола. Вие също се съгласявате да обезщетите Residential.bg за всички разумни разходи, извършени във връзка със защитата от такива искове на трети лица.

11. Изключване на гаранции

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ САЙТА RESIDENTIAL.BG И НАШИТЕ УСЛУГИ В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СА, И БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА. НИЕ И НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯМЕ И НЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ОЧАКВАНЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИПСА НА НАРУШЕНИЯ.

БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, RESIDENTIAL.BG НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ (I) УСЛУГИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ВИ, (II) УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТИ, СИГУРНИ, ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ИЛИ (III) СЪДЪРЖАНИЕТО/ИНФОРМАЦИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, ЩЕ БЪДАТ ЕФЕКТИВНИ, ТОЧНИ ИЛИ НАДЕЖДНИ.

12. Спазване на законодателството

Вие като Потребител се съгласявате да се съобразявате и спазвате всички приложими закони, правилници, наредби и подзаконови актове, по отношение на използването на нашата услуга.

13. Независимост на страните

Вие и Residential.bg сте независими страни-контрагенти и никакво представителство, партньорство, съвместно предприятие, служител-работодател или франчайзодател – франчайзополучател или друга такава връзка се цели, подразбира или създава от товаСпоразумение.

14. Уведомления

Освен, ако не е изрично посочено друго, всички уведомления се изпращат до Residential.bg чрез е-mail на contact@residential.bg (в случай на уведомления, изпратени до Residential.bg) или до вас Потребителя на електронния адрес, който вие сте предоставили на Residential.bg по време на процеса по регистрация. Уведомленията се считат за получени 72 часа след изпращане на е-mail /електронно съобщение/, освен ако изпращащата страна е уведомена, че е-mail адресът е невалиден. Освен това, ние можем да ви изпратим уведомление чрез препоръчана поща, с предплатени пощенски разноски и изискване на обратна разписка, на адреса, който сте предоставили на Residential.bg по време на сделка или за оферта. В такъв случай, уведомлението ще се счита за получено в срок от 3 дни след датата на изпращане.

15. Интелектуална Собственост

Всяка информация, включително, но не само забележки, предложения, идеи, графики или други материали, изпратени на Residential.bg от вас чрез сайта, включително, но не само интелектуалната собственост, свързана с тях (с изключение на случаите, когато може изрично да бъде предвидено друго), става изключителна собственост на CIPC без компенсация/възнаграждение и CIPC може да копира, включи, разпространява или използва по друг начин такива съобщения за каквато и да е търговска или нетърговска цел. Вие се съгласявате с всички последващи действия, които може да са необходими, за да се прехвърлят вашите права върху същите на CIPC.

Забранява се да публикувате или изпращате от или към сайта всякакви незаконни, клеветнически, опозоряващи, нецензурни, скандални, подстрекателски, порнографски или религиозно оскверняващи материали.

COLLIERS, COLLIERS INTERNATIONAL, и цветния дизайн на знамето са без ограничение търговски марки на CIPC и не могат да бъдат копирани, имитирани или използвани, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на CIPC. В допълнение, всички заглавия/дизайн на страници, графики, икони на бутони и скриптове са марки за услуги, търговски марки и / или промишлен дизайн на CIPC и не могат да бъдат копирани, имитирани или използвани, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на CIPC. Всички други търговски марки, регистрирани търговски марки, и фирмени наименования или лога, споменати по-горе, са собственост на съответните им собственици.

16. Приложимо право

Приложимо право за това Споразумение за Условията за ползване ще бъде законодателството на Република България, и страните с настоящото неотменимо се съгласяват Споразумението да бъде подсъдно на юрисдикцията на компетентните български съдилища.

17. Разделност на клаузи

Ако някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение, бъде обявена за невалидна, незаконна или неприложима, то това по никакъв начин не засяга или накърнява валидността, законността или приложимостта на останалите разпоредби на настоящото Споразумение.

18. Отмяна на предходни споразумения и липса на отказ от права

Настоящото Споразумение съставлява цялото споразумение между Residential.bg и Потребителя и отменя всички предходни споразумения, договорки, преговори и дискусии, независимо дали са устни или писмени, между страните във връзка с настоящото. Всяко допълнение, изменение, отказ или прекратяване на настоящото Споразумение е действително и обвързващо само ако е в писмена форма и е подписано от лице, което представлява страните по него. Неупражняването на права по някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение не представлява и не се счита за отказ от упражняване на права по другите разпоредби (независимо дали са или не са подобни) и не засяга последващото упражняване на права, освен ако изрично е предвидено друго.

19. Вашата кореспонденция

Ние ви насърчаваме да споделите вашите коментари и въпроси с други потребители и с нас. Ние обещаваме да четем цялата кореспонденция, която можете да ни изпратите, но ние може да не бъдем в състояние да отговорим на всички ваши съобщения.

Моля, имайте предвид, че не поемаме отговорност за преглеждане на непоискани идеи за нашата дейност (като продукти или рекламни идеи) и не носим отговорност, ако вследствие на това се появят някакви прилики в бъдещите програми. Също така, моля, не забравяйте, че вие сте отговорни за всеки материал, който предоставяте и, че вие, а не Residential.bg, носите пълна отговорност за съобщението, търговски тайни или друга поверителна информация във вашите съобщения. Всички права върху материалите и идеите, които са ни предоставени стават изключителна собственост на Residential.bg.

20. Допълнителна информация

За всякакви въпроси във връзка с това Споразумение, моля да се свържете с нас.