Ще се върнат ли обратно гражданите на ЦИЕ, работещи в Западна Европа

 < 7 млн. души от ЦИЕ – 6  живеят в държави от Западна Европа; връщането дори на малка част от тях ще доведе до увеличение на БВП на региона, стимулирайки развитието и на пазара на недвижими имоти – според доклад на Colliers „Бумеранг на работната сила“>


Значителен брой граждани на ЦИЕ-6, включително 14.1% румънци, 9.8% българи и 6.6% поляци пребивават в Западна Европа. Голямото количество емигранти, основно младите, квалифицирани и образовани такива, възползващи се от възможностите за свободно движение и достъп до европейския пазар на труд, е сред главните причини за недостига на кадри в икономиките на държавите от ЦИЕ. Потенциалната възможност за бързо повишение на заплатите в региона на ЦИЕ е вероятно да окуражи част от тях да се завърнат в собствените си държави. Подобен бумеранг ефект може да предизвика увеличение на инвестициите в имоти и на търсенето на офисни и индустриални площи. Потреблението на стоки също ще се покачи и ще доведе до ръст в сектора на логистичните и търговските площи.

Фактори „за“ и „против“ връщането на емигрантите
От финансова гледна точка, затегнатите условия на трудовите пазари в ЦИЕ създават инфлация по отношение на работните заплати най-вече на квалифицирани кадри. Минималните възнаграждения в ЦИЕ-6 нарастват значително (7% - 15%) през тази година. Състоянието на валутните курсове (включително отслабването на британския паунд, в следствие на Брекзит) и данъците създават предпоставки за по-бързо унифициране на нетните заплати през следващите 5-10 години. Цената на издръжката на живот в ЦИЕ се покачва, но с по-ниски темпове в сравнение с други държави, като например Обединеното Кралство.

Емоционални аргументи, като използването на роден език или получаване на образование в собствената държава, са въпрос на лични предпочитания и преценка. Това, което се забелязва, обаче е, че ролята на някои от основните фактори за емиграция - корупция, политическа нестабилност и неефективност на институциите, започва да отслабва. Данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие показват спад на качеството на живот в някои от западноевропейските държави. Въпреки казаното до тук и предпоставките за завръщане обратно към региона, проучвания сред служители на компании в ЦИЕ разкриват, че продължава да има желаещи да последват съгражданите си в посока Западна Европа.

Географско разпределение
Придвижването на запад на жители на ЦИЕ-6 се засили след приемането в ЕС на държавите от Вишеградската четворка  през 2004 г. и премахването на ограниченията пред свободното движение и право на труд за българи и румънци през 2014 г. Стремежът към по-високи доходи е основната причина за преместване. Няколко момента са интересни по отношение на географското разпределение на емигрантите. От ЦИЕ-6 най-голям е броят на румънците заселили се в Италия. Около 845,000 поляци живеят в Обединеното Кралство. Това е една трета от общия брой емигрирали поляци в Западна Европа и 2.2% от населението на Полша. Процентът унгарци и словаци, живеещи в Западна Европа е значителен – 4.4% и 4.3% от населението на съответните държави, а най-нисък и стабилен е този на чехите – 1.7%.

Обединеното Кралство – популярна дестинация за емигрантите от ЦИЕ
Съществена част от емигрантите на ЦИЕ пребивават в Обединеното Кралство, напр. 40% от гражданите на Словакия в Западна Европа са именно там. Брекзит стана факт, но към момента около година по-късно, няма реални сигнали за промяна в курса на политиката на ЕС за свободно движение на хора. Анти-имигрантските политически платформи също не са постигнали значимо влияние върху европейското законодателство.

Валутни курсове и данъци
Промените в цените на валутите вероятно ще доведат до подобрение на покупателната способност на работещите в собствените им държави. Гражданите на Чехия и Полша, които не са емигрирали след приемането на държавите в ЕС, са постигнали 19.4% и 9.4% (евро) увеличение на покупателната способност от това, че са получавали заплатите си в местна валута. Работещите в ЦИЕ с месечна заплата между 1,000 – 1,500 евро плащат по ниски данъци върху доходите, в сравнение с тези в Западна Европа (с изключение на Франция).  

Ще се завърнат ли емигрантите? Ще има ли бумеранг ефект на пазара на труда?
 Комбинация от фактори като увеличение на заплатите, ниски данъци, по-добро управление и законодателна рамка, модернизиране на образователната система, познатата културна среда и насърчителни мерки на правителствено ниво могат да станат причина за връщане на емигрантите. Марк Робинсън, Специалист проучвания, Colliers CEE, коментира: „Заплатите в ЦИЕ ще започнат да нарастват с по-бързи темпове, което ще мотивира работещите да не напускат собствените си държави. Това, както и ниски нива на безработица и нарастване на БВП, изглежда, че ще се задържи като тенденция през следващите 10 години“. Ако продуктивността на работещите е в унисон с тази в Европа, ще се увеличат и инвестициите. Това ще означава по-голямо търсене на офисни и индустриални площи, и повишение на потреблението.