Предлагане - строителство в процес, търсене - жилище „в строеж“

-- Основни изводи от проучване на Colliers International на жилищния пазар във висок и средно висок клас комплекси в София през 2016 г. --


Докладът на Colliers за жилищния пазар във висок и средно висок клас комплекси през 2016 г.  потвърждава задълбочаването на тенденцията да се реализират покупки в проекти на етап „в строеж“. Значимостта на този тренд се засилва от 2015 г. насам в  резултат от активизиране на търсенето и съответното изчерпване на готовия качествен продукт. Развитието се изразява в нарастване на делът на този тип транзакции през последните две години от 37% на 57% от общия обем сделки.

В отговор на динамиката на търсенето, продължава активното строителство на 17 проекта, 10 от които ще бъдат завършени през 2017 г. Допълнително е обявено проектирането и изграждането на още 13 комплекса. Интересът на купувачите е насочен към апартаменти с 2 и 3 спални, като консултантите от Colliers регистрират, че жилищата с прилежащи дворни пространства се нареждат сред предпочитаните в затворените комплекси. Търсят се предимно имоти, които се характеризират с качество на средата и на строителството, функционално разпределение на вътрешното пространство, локация, налична инфраструктура, бърз и удобен достъп.

Процентът на купувачите, използвали банков кредит при покупка на жилище през 2015г. и 2014 г. е бил съответно 27% и 33%, а през изминалата година се увеличил значително, достигайки 50%. При сделките с инвестиционна цел покупките се финансират почти изцяло със собствени средства. Техният дял в общите транзакции остава стабилен - 29 %.

В съответствие с динамиката на пазара на жилища, цените регистрират 9% ръст през 2016 г. Като номинална стойност обикновено са в диапазона между 900 – 1,550 евро на кв. м. с включен ДДС. Апартаментите с 2 спални се придобиват срещу суми между 160,000 и 175,000 евро, а средната цена на самостоятелна къща е около 360,000 евро. Налице са причини да се твърди, че все по-адекватно се отчита развитието на пазара и се определят цените на жилищните имоти в разглеждания от Colliers сегмент. За това свидетелстват стопяването на разликата между офертна и покупна цена, която спада от 11% през 2013 г. до едва 2,7% през 2016 г..  

Сред основните очаквания за 2017 г. са затвърждаване на наблюдаваните и през изминалата година тенденции.  Ще се реализират все повече продажби на жилища „в строеж“, като заедно с това ще се увеличи и броят на обявените за изграждане проекти. Активното ипотечно кредитиране ще благоприятства запазването на високия дял на покупки, финансирани от банка.    Както купувачите, така и инвеститорите в имоти във висок и средно висок сегмент, ще запазят фокуса си върху качеството на продукта и съответствието му с международни стандарти на строителство.

За Colliers International

Colliers International е една от най-големите международни фирми за услуги в сферата на недвижимите имоти с 16,000 служители в над 554 офиса в 66 страни. В България компанията работи от 1991 г. и е безспорен лидер на пазара. Понастоящем, Colliers International представлява някои от най-иновативните и професионално планирани проекти във всички сегменти на недвижимите имоти - включително офиси и бизнес паркове, търговски, логистични, индустриални и жилищни площи. От юни 2015 г. Colliers се търгува на NASDAQ под символа “CIGI” и на фондовата борса в Торонто под символа “CIG”.


През 2016 г. на годишните награди CEE Quality Awards за качество на услугите в сферата на недвижимите имоти, Colliers International е отличена за пети пореден път за най - добра консултантска компания в категория “Индустриални площи”. Последното годишно проучване на Lipsey класира Colliers като третата най-разпознаваема компания за недвижими имоти в света.
 

За контакт:

Весела Петрова
Оперативен директор
Тел.02/976 99 76;  0896 777 613
E-mail: vesela.petrova@colliers.com