Половината офис сделки - в проекти клас А „в строеж“

-- Основни изводи от проучване на Colliers International на офисни    я сегмент за второто полугодие на 2016 г. --


През втората половина на 2016 г. офисите клас А заемат 70% от общия дял на предлаганите нови площи в този сегмент, показва последното проучване на Colliers International. Интересът към тях е генериран в най-голяма степен от компании от аутсорсинг и ИТ сектора, които имат все по-голям дял в транзакциите на пазара на офиси – от 60% през първото полугодие на 2016 г. до 74% през второто. Изискванията продължават да включват модерни и функционални пространства, предоставящи по-голям комфорт на работното място, комуникативна локация, лесно достъпна с градски транспорт, наличие на заведения за хранене, спортни центрове и други допълнителни услуги в непосредствена близост. В резултат на активното търсене на такъв тип офиси, нетните усвоени площи в модерни клас А и Б проекти в София отбелязва 26% ръст на годишна база.

Реализираните сделки през второто полугодие на 2016 г., регистрирани от Colliers, са разпределени по следния начин: разширяване на офис пространството в текуща или ко-локация (11%), релокация (19%), площи, наети от нови компании, навлизащи в страната (2%), подновяване на изтичащ договор (19%), отдаване на площи на етап „в строеж“ (49%). Почти тройно са се увеличили транзакциите от последния вид, чиито дял през предходните шест месеца е бил едва 17%. Сред причините за това явление е нарастващит дял на площи „в строеж“ като част от общото предлагане, както и повишаващия се интерес към тях, обусловен от очакванията на наемателите за още по-високо качество на строителство и планиране в съответствие със световни стандарти и тенденции. Едно от свидетелствата за това е успешната реализация на първата офис сграда тип „небостъргач“, последвана от анонсиране за старт и на други проекти от този тип.

Районите, към които има най-голям интерес и съответно повишена концентрация на нови проекти са Център и Широк център. Оформя се и нова зона с планирани офисни сгради - между бул. „Никола Й. Вапцаров“ (Офис Парк Expo 2000) и бул. „Черни връх“ (Paradise Center). Тя се характеризира с висок потенциал, който предстои да се разгърне, поради наличието на свободни парцели, добре изградена инфраструктура, отличен достъп с градски транспорт, включително метро. Други райони с подобни предимства са тези около Capital Fort и Бизнес Парк София. Повече информация за съществуващите проекти и техните локации е налична на www.officeMAP.bg. Това е онлайн платформа на Colliers, съдържаща подробен регистър с актуални оферти на офиси.

През втората половина на 2016 г. офертните цени на сградите, вече въведени в експлоатация, остават сравнително стабилни. При клас А проектите са 13,5 евро на кв. м. за Център и около 12 евро на кв. м. за Широк център и за Периферия. При офисните сгради „в строеж“ се регистрират по-високи офертни нива от около 14 евро на кв. м. Причини за това са комуникативните им локации и планираното високо качество на офис площите.

Прогнозите на Colliers са за запазване на определящата роля на аутсорсинг и ИТ сектора за развитието на офис сегмента. В отговор на динамичното търсене до края на 2017 г. се очакват нови 6 проекта с общо 115,000 кв .м  да се появят на пазара.  До моментът, в който завършените нови сгради приближат обемите на търсене, тенденцията да се наемат офиси на етап „в строеж“ ще продължи. Изискванията на компаниите, свързани със социална среда и високо качество на строителство и изпълнение, съобразено с международни стандарти, все повече ще рефлектират върху концепциите на проектите, които се предлагат на пазара.

За Colliers International

Colliers International е една от най-големите международни компании за услуги в сферата на недвижимите имоти с 16,300 служители в над 502 офиса в 67 страни. В България компанията работи от 1991 г. и е безспорен лидер на пазара на услуги в областта на недвижимите имоти. Понастоящем, Colliers International представлява някои от най-иновативните и професионално планирани проекти във всички сегменти на пазара, включително офиси и бизнес паркове, търговски, логистични и индустриални площи, жилищни имоти. От юни 2015 г. Colliers се търгува на NASDAQ под символа “CIGI” и на фондовата борса в Торонто под символа “CIG”.


Като част от годишните награди CEE Quality Awards за качество на услугите в сферата на недвижимите имоти, Colliers International е отличена за най - добра консултантска компания за 2014 г. в категория “Индустриални площи”. Последното годишно проучване на Lipsey класира Colliers като третата най-разпознаваема компания за недвижими имоти в света.

За контакт:

Весела Петрова
 Мениджър човешки ресурси и маркетинг
Тел.02/976 99 76;  0896 777 613
E-mail: vesela.petrova@colliers.com