Позитивно развитие на инвестиционния имотен пазар в България

-- Основни изводи от проучване на Colliers International на инвестиционния пазар в България през второто полугодие на 2016 г. --

Последното проучване на Colliers показва позитивно развитие на инвестиционния имотен пазар в България. Общата стойност на сделките в страната надхвърля нивата от предходната година и достига 261 млн. евро. Най-големите транзакции са продажбата на Sofia Airport Center, логистичната база на СОМАТ и Стоков Базар Илиянци и делът им е 36%.

През второто полугодие най-много са сделките с хотели (27%), които изместват от първата позиция тези с офис площи. През първото полугодие последните са заемали 50% от общия дял, докато през второто процентът им е 18%, равен на този на сделките с търговски площи. Регистрира се завръщане на интереса към индустриални и логистични имоти, чиито принос се изразява в 20%. През 2016 г. транзакциите с имоти, генериращи доход, надвишават значително (65%) тези с активи, придобити със спекулативна цел (19%) или за собствено ползване (16%).

От участниците на пазара с водеща роля са българските купувачи - 75%, спрямо международните. Наблюдава се стабилно нарастване на делът на инвеститорите в недвижими имоти през последните години от 65 % през 2015 г. до 84% през 2016 г. за сметка на крайните ползватели.

Нивата на възвръщаемост понижават стойностите си от 2015 г. при офисни и търговски площи от 8,75%, а при индустриалните площи запазват нивата си - 11%. Очаква се инвестиционни сделки с мащабни генериращи доход качествени активи, договорени в края на 2016 г. и с предстоящо финализиране в началото на 2017 г., да понижат тези проценти с още 0,5% до 1.0%.

Очаква се положителното развитие на пазара да продължи и инвестиционният обем към края на годината да надхвърли този от 2016 г. Нивата на възвръщаемост ще се свият. Броят на сделките с недвижими имоти в страните от Централна и Източна Европа ще се увеличава и заради нарасналото финансиране от други източници. Азиатските и южноафриканските инвеститори все повече ще навлизат на пазари от ЦИЕ, които преди са били приоритет за германските, британските и американските инвеститори.
 
<край>

За Colliers International

Colliers International е една от най-големите международни фирми за услуги в сферата на недвижимите имоти с 16,000 служители в над 554 офиса в 66 страни. В България компанията работи от 1991 г. и е безспорен лидер на пазара. Понастоящем, Colliers International представлява някои от най-иновативните и професионално планирани проекти във всички сегменти на недвижимите имоти - включително офиси и бизнес паркове, търговски, логистични, индустриални и жилищни площи. От юни 2015 г. Colliers се търгува на NASDAQ под символа “CIGI” и на фондовата борса в Торонто под символа “CIG”.


През 2016 г. на годишните награди CEE Quality Awards за качество на услугите в сферата на недвижимите имоти, Colliers International е отличена за пети пореден път за най - добра консултантска компания в категория “Индустриални площи”. Последното годишно проучване на Lipsey класира Colliers като третата най-разпознаваема компания за недвижими имоти в света.
 

За контакт:

Весела Петрова
 Мениджър човешки ресурси и маркетинг
Тел.02/976 99 76;  0896 777 613
E-mail: vesela.petrova@colliers.com