Екип

Веселина Трионова
Мениджър / Правен отдел

Веселина работи в Colliers от 2006 г. Предоставя професионално правно консултиране, както за компанията, така и за клиенти в сферата на жилищните и бизнес имотите. Специлизира в корпоративно, търговско, облигационно и вещно право. Сред проектите, по които е работила, са ParkMallStaraZagora, GrandMallVarna, Sofia Ring Mall, LogisticParkVarna, WhiteFirResort. Притежава занчителен опит в сферата на изготвянето на разнообразна договорна документация и преговорите с клиенти.

Веселина е Магистър по Право, завършила в Университет за национално и световно стопанство, гр. София. Владее отлично английски език.
+ (359) 2 976 9 976 veselina.trionova@colliers.com

ПРЕПОРЪКИ